'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

21 เม.ย. 2566

ขอเชิญทุกท่านพบกับปรากฏการณ์...
"หมอหมู่"

รวมการเฉพาะกิจค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขา จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2566

โครงการคลินิกเคลื่อนที่ 2566 กลับมาแล้ว ในรูปแบบใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้โครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาในลักษณะเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งการค้นหาและนำพาผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่ในวันใดวันหนึ่งเพื่อรอการตรวจ  ทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่  ในปีนี้ คลินิกเคลื่อนที่สหสาขากลับมาอีกครั้ง ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุค new normal  โดยมีรายละเอียดหัวใจหลักดังนี้

ค้นหา

(ก) การค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่

ยังคงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขและเหล่ากาชาดจังหวัดในการค้นหาผู้ป่วยเช่นเดิม แต่มีวิธีการที่สะดวกขึ้นสำหรับหลาย ๆ ฝ่าย  เพราะทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ผลิต “คู่มือการดำเนินการคลินิกเคลือนที่” แจกให้ผู้สำรวจทุกท่านติดมือไปด้วย  จะทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดได้เห็นและเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งยังมีรูปตัวอย่างผู้ที่มีความผิดปกติด้วยโรคต่าง ๆ เพื่อช่วยในภารกิจการค้นหาผู้ป่วย   นอกจากนี้วิธีการส่งตัวผู้ป่วยยังสามารถทำผ่าน “แบบฟอร์มการส่งตัวออนไลน์” เป็นการอำนวยความสะดวกผู้ส่งข้อมูลและผู้ป่วย โดยทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ก็จะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว

รักษา

(ข) การตรวจวินิจฉัยและวางแผนรักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ

ขั้นตอนนี้ปรับเปลี่ยนให้เป็นการตรวจผ่านทางวิดิโอคอล เป็นการเชื่อมผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเข้ากับทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านจากเรือนไปยังเมืองใหญ่จนกว่าจะถึงวาระที่จำเป็น

ติดตาม

(ค) การติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจรักษาตามแผนที่วางไว้

ในปีนี้ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดให้มีพยาบาลดูแลผู้ป่วย (case manager) ทุกรายอย่างใกล้ชิด  คอยสอบถามความต้องการ ติดตามประสานงานต่าง ๆ เสมือนคนในครอบครัว ช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการตรวจรักษา  พยาบาลดูแลผู้ป่วยเป็นกลไกสำคัญ เชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วยกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ  ดูแลกันทั้งกาย ใจ และสังคม

กำหนดการเปิดโครงการ

โครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาประจำปี 2566 นี้มีกำหนดการเปิดโครงการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยดำเนินการควบคู่ไปกับช่องทางออนไลน์

ในครั้งนี้ ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้รับเกียรติจากเหล่าดารา ศิลปิน เข้าร่วมงาน ได้แก่


ดีเจอ้อย
นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

คุณแอฟ
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ

คุณรอน
ภัทรภณ โตอุ่น

คุณกรีน
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
เวลา กิจกรรม
8.30 น. Online: สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ / เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / ประชาสัมพันธ์จังหวัด / สื่อมวลชน เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting
9.00 น. On-site: ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับของที่ระลึก รับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ อาหารว่าง
สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการชุด “พื้นที่..ที่ให้มากกว่าชีวิต”
10.00-10.15 น. พิธีกร ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กล่าวต้อนรับ (on-site + online)
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
ประธานกล่าวเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2566
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาในปีที่ผ่านมา
10.15 • ชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา ปี 2562 พร้อมเปิดตัวทีมหมอหมู่ และเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ "โครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา ปี 2566"
รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2566
นพ.พิเชษฐ์ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (online)
กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในการร่วมค้นหาผู้ป่วย
นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ (online)
กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการร่วมค้นหาผู้ป่วย
นายแพทย์วัชระ บูรพลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย
• พูดคุยเกี่ยวกับผู้ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ จำนวน 2 ราย
11.20-11.30 น. สัมภาษณ์ศิลปินดารา คุณภัทรภณ โตอุ่น (รอน) ร่วมด้วยคุณอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน) กล่าวเชิญชวนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ
พิธีกรนำชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ คุณทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ)
11.30 น. พิธีกรเรียนเชิญท่านประธาน ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริหารสภากาชาดไทย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และทีมหมอหมู่ เข้าสู่พิธีเปิด "โครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา ปี 2566" อย่างเป็นทางการ
ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (on-site และ online)
Meeting ID: 819 8570 4095
Passcode: 197293
ขอความกรุณาท่าน
เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
  1. สแกน QR code เพื่อเข้าไประบบ Zoom Meeting  ขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อท่านตามหน่วยงานของท่าน
  2. เข้าสู่ระบบด้วย Meeting ID และ passcode ตามภาพ  จากนั้นขอให้ท่านปิดเสียงและเปิดกล้อง
  3. หากท่านมีข้อซักถาม ให้พิมพ์ฝากข้อความไว้ในช่องสนทนา (chat)
  4. ในช่วงจบงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านเปิดกล้องร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โดยพร้อมเพรียงกัน
  5. ขอเชิญท่านเลือกภาพหลังสำหรับการเข้าร่วมประชุม
ภาพพื้นหลังสำหรรับกาารประชุม Zoom
ภาพพื้นหลังสำหรรับกาารประชุม Zoom
ภาพพื้นหลังสำหรรับกาารประชุม Zoom

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้
คุณณิชชา (กิฟท์) 098 623 5164 |
คุณณิชมล (บี) 099 258 0110

ข่าวทั้งหมด

23 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ