'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

25 มี.ค. 2561

คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่รพ.บุรีรัมย์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

คลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบครั้งแรกของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

เป็นการดำเนินการตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่ที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย จะมีการค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าและศีรษะทุกประเภทในเขตอีสานใต้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยและครอบครัวมายังโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจ วินิจฉัย และวางแผนให้ได้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมให้ความสนุกสนานบันเทิงโดยจิตอาสา การจัดหาอาชีพ การฝึกอาชีพ การทำบัตรคนพิการ ของแจก และการจับสลาก

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นคลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก จากการยกทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาออกดูแลผู้ป่วย ยังเป็นการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2561 อีกด้วย

กำหนดการ

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา กิจกรรม
10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.30 น. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ
กล่าวถึงภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อการรักษาผู้ป่วยที่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่ได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัวอย่างมีความสุข
  ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
กล่าวถึงกองทุนช่วยเหลือและการระดมทุนเพื่อผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
  รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
กล่าวถึงกิจกรรม “คลินิกเคลื่อนที่ “เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด โดยจะเริ่มปล่อยคาราวานรถออกสู่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
  ศิลปินดารากล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมช่วยเหลือ
  ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะและครอบครัวกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับการช่วยเหลือในการผ่าตัดหลายครั้ง จนสามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
  ถ่ายภาพหมู่
12.00 น. ปิดการแถลงข่าว

กำหนดการงานพิธีปล่อยคาราวานรถ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ หน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา กิจกรรม
8.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
9.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร / แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน
9.05 น. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ กล่าวรายงาน
9.20 น. ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน
 . ปล่อยคาราวานรถในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์
 • ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
 • ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้
 • พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ และทีมแพทย์

กำหนดการงานคลินิกเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
ณ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา กิจกรรม
7.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัวลงทะเบียน รับอาหารเช้า
8.00-10.00 น. เปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่
การช่วยเหลือทางกาย
ศัลยแพทย์ตกแต่ง, ประสาทศัลยแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์โสต ศอ นาสิก, จักษุแพทย์, ทันตแพทย์จัดฟัน, นักอรรถบำบัด, นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล
การช่วยเหลือทางสังคม
ด้านอาชีพและการศึกษา
การดูแลด้านจิตใจ
กิจกรรมสันทนาการ
10.00 พิธีเปิด
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์
หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวรายงาน
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงาน
ถ่ายภาพหมู่
10.15–11.00 น. เสวนาเรื่อง สถานการณ์ปัญหาผู้ที่มีความพิการบนใบหน้า
รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง, นพ.วัชระ บุรพลกุล ศัลยแพทย์ตกแต่ง, ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ ทันตแพทย์จัดฟัน, คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ นักจิตวิทยา, คุณกิตติมา สุริยกานต์ นักสังคมสงเคราะห์
11.00-12.00 น. ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่
การแสดงโดยจิตอาสา, กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น. ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่
ฉายภาพยนตร์โดยสหมงคลฟิล์ม, การแสดงโดยจิตอาสา, กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
มีอาหารเช้า อาหารว่างสายและบ่าย

ผู้สนับสนุน

ผู้ป่วยและครอบครัวที่มาร่วมงานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เอกชนทั้งบริษัท ห้างร้าน และบุคคล

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย สนับสนุนเงินและรถยนต์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการในสังกัด
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
 • เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สนับสนุนรถจักษุเคลื่อนที่
 • คณะผู้เชี่ยวชาญจิตอาสา - นพ.วัชระ บุรพลกุล (ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.บุรีรัมย์), นพ.คชา อริยะธุกันต์ (ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.บุรีรัมย์), พญ.วิมลทิพย์ ลยานันท์, ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์ (ทันตแพทย์จัดฟัน), นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง (ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา), ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ (ทันตแพทย์จัดฟัน ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา), ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ (ทันตแพทย์จัดฟัน รพ.มหาราชนครราชสีมา), คุณพรินทร์ อัศเรศรังสรร (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ รพ.มหาราชนครราชสีมา), คุณฐาปนี อันแพ (ผู้ช่วยทันตแพทย์ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา), คุณณัฎฐิกา ราษี (ช่างทันตกรรม ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา), คุณอมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล, คุณรุจิรา หมอกเจริญ, คุณกัลย์นพร กระแสร์ตานนท์
 • คุณกมลา สุโกศลและครอบครัว โรงแรมสุโกศลและเครือ
 • คณะภริยาฑูต
 • ห้างทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวน่องไก่เฮียอ้วน 200 ชาม โดนัท 280 ชิ้น น้ำดื่มน้ำอัดลม ของแจก ของรางวัลและจับฉลาก
 • บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป สนับสนุนอาหารกลางวัน 200 กล่อง
 • แมคโดนัลด์ สนับสนุนเบอร์เกอร์ไก่พริกไทยดำ 250 ชิ้น
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ สนับสนุนน้ำดื่มและน้ำอัดลมอย่างละ 10 โหล
 • บริษัท สหมงคลฟิลม์ สนับสนุนภาพยนตร์ในวันงาน
 • มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนการฝึกอาชีพ การศึกษา และอาหารสุขภาพ
 • บริษัท อีซี่ บาย สนับสนุนเงินทุน (เปิดโครงการ Umay+'PAY IT FORWARD เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61)
 • ศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สนับสนุนบุคลากร ครุภัณฑ์และวัสดุทางทันตกรรม
 • จิตอาสาจากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และสนับสนุนกระเป๋า
 • คุณอัศนีย์ คงศักดิ์ดินาสาร สนับสนุนชุดของเล่นวิศวกรน้อยเพื่อให้ผู้ป่วยเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านเรียนรู้ ชุดใหญ่ 1 ชุด ชุดเล็ก 1 ชุด
 • คุณแพนเค้ก เขมนิจ และคุณแม่, คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช, คุณแอนดรู โคนินทร์, คุณอนุชา โตสวัสดิ์, คุณวิภพ บางยี่ขัน, คุณศิริพิชญ์ วิมลโนช, คุณบิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ

ข่าวทั้งหมด

23 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ