ภาพจากวันงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการใบหน้าอื่นๆ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีค 2551