ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

4 ม.ค. 2550

โครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ปี 2550ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล

ความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะมีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังก่อปัญหาทางด้านสังคมให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมตามอายุ   ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ แบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ทางพันธุกรรม จักษุแพทย์ แพทย์ทางหู คอ จมูก จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ฯลฯ มาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อให้บริการการตรวจรักษาทุกวันจันทร์ ที่ตึก ภปร. ชั้น 6 และบริการผ่าตัดที่ตึก สิรินธร ชั้น 2 เป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยของศูนย์ฯ มีฐานะยากจนและอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและที่พัก แม้ว่าผู้ป่วยจะมีสิทธิประโยชน์ในรักษาต่างๆ ก็ตาม แต่ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงบางชนิดต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่มีราคาแพง แต่สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของรัฐไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทกับผู้ป่วย และเป็นการยากที่ผู้ป่วยจะหาได้เอง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมาตลอด และเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้ป่วย เพื่อเป็นมหากุศลถวายแด่ในหลวงของเรา ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 นี้ อีกทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฉลองครบรอบ 90 ปี ของสภากาชาดไทย

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะให้บริการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง จำนวนอย่างน้อย 80 ราย ทางศูนย์ฯจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจเลือด ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีประักันสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เดินทางมาตรวจรักษา ผู้ป่วยและครอบครัวยังจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ที่พัก หากมีความจำเป็น โดยทางศูนย์ฯมีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง จำนวนอย่างน้อย 80 ราย เช่น โรคงวงช้าง (frontoethmoidal encephalomeningocele) โรครอยต่อกะโหลกศีรษะเชื่อมติดก่อนกำหนด (craniosynostosis) โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด (craniofacial microsomia) โรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด (facial cleft) เป็นต้น โครงการนี้ไม่เน้นผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่

ระยะเวลาดำเนินการ

ขอเชิญผู้ป่วยมารับบริการได้ตลอดปี โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯทางโทรศัพท์ 022564330 หรือมาตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกวันจันทร์เวลา 13.30 น

การบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ

หากท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ได้แบบเหมาจ่ายเพื่อผู้ป่วยรายละ 40,000 บาท โดยจะบริจาคเต็มทั้งจำนวน 40,000 บาท หรือบางส่วนก็ได้


ชื่อบัญชี "ผู้ป่วยพิการบนใบหน้่าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์" (Account Name - "Craniofacial Patients")

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพทย์ เลขที่ 045-503329-2
Siam Commercial Bank - Account no. 045-503329-2, Swift code = SICOTHBK

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน 008-0-07821-4
Krung Thai Bank - Account no. 008-0-07821-4, Swift code = KRTHTHBK

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ 018-2-94741-5
Kasikorn Bank - Account no. 018-2-94741-5, Swift code = KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ 147-4-71940-6
Bangkok Bank - Account no. 147-4-71940-6, Swift code = BKKBTHBK

งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากสำนักงานหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะภริยาฑูต อีกส่วนหนึ่งร่วมกับภาคเอกชน อาทิเช่น

  • ประชาชนทั่วไปที่บริจาคให้ศูนย์ บริษัท u-nee.com ตามโครงการ ">โหลดเย็นใจ ได้บุญ" ซึ่งจะแบ่งรายได้จากการให้บริการดาวน์โหลดในช่วง 16 สค - 30 กย 50 ให้แก่ศูนย์ฯ
  • คุณกมลา สุโกศล และครอบครัว ซึ่งร่วมกับสภากาชาดไทย จัดคอนเสริต์นำเงินรายได้จากการจำหน่ายตั๋วมอบให้ทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ