'.$description; ?>

Heading for Printing

Princess Sirindhorn Craniofacial Center

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

บทความสำหรับพ่อแม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ สำหรับกิจกรรม Happy Family Day ที่เปรียบเสมือนงานวันเด็กของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ซึ่งศูนย์ฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้พาผู้ป่วยและครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างๆมากมาย เช่น สวนสยาม, ดรีมเวิลด์, ซาฟารี เวิลด์

วามสนุกครั้งใหม่ ใกล้กว่าเดิมกับ สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย ..(2 ก.พ. 2566..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

craniofacial fellowship training