เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ​แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ไทย |
 
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่รพ.บุรีรัมย์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

คลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบครั้งแรกของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

เป็นการดำเนินการตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่ที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย จะมีการค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าและศีรษะทุกประเภทในเขตอีสานใต้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยและครอบครัวมายังโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจ วินิจฉัย และวางแผนให้ได้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมให้ความสนุกสนานบันเทิงโดยจิตอาสา การจัดหาอาชีพ การฝึกอาชีพ การทำบัตรคนพิการ ของแจก และการจับสลาก

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นคลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก จากการยกทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาออกดูแลผู้ป่วย ยังเป็นการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2561 อีกด้วย

..(25 มี.ค. 2561..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

craniofacial fellowship training